Kinder Matteüs impressie

Geschiedenis Kinder Matteüs

De Kinder Matteüs is een productie van Stichting Buiten.Gewoon.Klassiek en wordt uitgevoerd door Lustr BV. Het project is in 2012 geïnitieerd door Stichting Cultuurinnovatie met als doelstelling een breed, nieuw en divers publiek voor klassieke muziek bereiken. Educatie is een speerpunt in het project. Het project is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk project waardoor ruim 11.000 bezoekers tot nu toe kennis maakten met het verhaal en de muziek van de Matthäus-Passion.

De eerste twee edities van de Kinder Mattëus werden uitgevoerd in de Obrecht Kerk in Amsterdam. In totaal 1.500 basisscholieren bezochten de voorstelling. Er werden geen openbare voorstellingen georganiseerd. In 2014 werd de Kinder Mattëus uitgevoerd in kerken in Apeldoorn, Den Haag en Den Bosch. 2.400 scholieren en 1.100 toeschouwers beleefden de voorstellingen. In 2015 werden drie kerken in Den Haag, Den Bosch en Rotterdam aangedaan, en beleefden 4.200 scholieren en 1.850 toeschouwers de voorstelling. In 2016 zijn er geen live uitvoeringen, wel volgen ruim 3.000 kinderen in de basisschoolleeftijd de digitale lessen via Kinder Mattëus On Demand.

In 2017 vond de laatste uitvoeringen van de Kinder Matteus plaats in kerken in Den Haag, Naarden en Den Bosch. De on-demand lespakketten worden nog wel landelijk aangeboden voor de bovenbouw van basisscholen. Voor meer informatie over de on-demand lespakketten, klik dan hier