Waarom de Kinder Matteüs?

Veel kinderen hebben niet zoveel met klassieke muziek. Zonde, want er is zoveel moois wat ze dan missen! Een positieve kennismaking tijdens de basisschooltijd kan een stimulans zijn om meer breedte te ontwikkelen in de muziekvoorkeur van kinderen. Daar draagt de Kinder Matteüs aan bij. Het zal kinderen, in regulier en speciaal onderwijs, helpen klassieke muziek beter te begrijpen. Daarnaast zal het ze aanmoedigen om respect op te brengen voor de ‘grote, traditionele’ Matthäus Passion, wat een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed is.

Steun van de overheid
‘Kunstzinnige oriëntatie’ staat als één van de kerndoelen voor het primair onderwijs opgesteld in de publicatie van het ministerie van OC&W (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De Rijksoverheid noemt cultuureducatie daarbij een belangrijk speerpunt van haar algemene cultuurbeleid. Als gevolg hiervan stellen de meeste lokale overheden in Nederland een jaarlijks bedrag per leerling ter beschikking, dat scholen mogen uitgeven aan cultureel-educatieve projecten. Het Kinder Matteüs on-demand lespakket sluit hier goed op aan.

Ervaring leert dat kinderen uit de groepen 5 t/m 8 het meest geschikt zijn voor het beleven van de Kinder Matteüs. Kinderen uit groep 5 en 6 raken geboeid door het verhaal waarvan verschillende onderdelen worden behandeld in leuke en inspirerende voorbereidingslessen. Zo worden ze meegenomen in het verhaal van de Matthäus Passion en leren ze te begrijpen wat de muziek en het verhaal willen vertellen. Vooral de groepen 7 en 8 blijken al heel goed in staat om de emotie van het lijdensverhaal te koppelen aan de muziek van Bach.